DND Exodus

Afgelopen voorjaar hoorden we via via dat er op de Enschedese campus een verzameling oude computers opgeslagen was die de eigenaars, Data Net Drienerlo (DND), graag kwijt wilden. Maar wel onder de voorwaarden dat het naar een goed tehuis ging en dat alles in een keer opgeruimd zou worden. Begin april is een afvaardiging van het museum ter plaatse gaan kijken en de verzameling bleek nog groter dan verwacht te zijn.

Een van de PDP-11’s

We troffen naast een grote voorraad documentatie, media en kabels (thick Ethernet anyone?), een drietal PDP-11’s, een aantal VAXen, een tweetal zware Silicon Graphics machines en een dikke IBM server. Daarnaast tientallen seriele terminals (Digital, HP, Lear-Ziegler), monitoren, toetsenborden, een vijftal HP 150’s en een aantal Silicon Graphics workstations van diverse pluimage. Naast deze, toch wel enigszins usual suspects, troffen we ook een Tektronix 4027A grafische kleurenterminal, een Apollo DN550 en een handvol Cadmus systeemkasten met inhoud aan.

Terminals

Kortom meer dan voldoende om eens over na te gaan denken. Helaas waren er ook twee grote nadelen. Ten eerste de lokatie, een kelder en kruipruimtes onder een flat op de Enschedese campus waardoor afvoer lastig zou worden en er een groot risico was op vochtproblemen (rot, roest, etc). Ten tweede dat het vanaf het begin duidelijk was dat er veel meer hardware in de kelder lag dan dat het voor Hack42 mogelijk was om onder te brengen en dat een groot deel van de hardware niet de moeite was om naar Arnhem te vervoeren.

Na een paar maanden nadenken en plannen maken hebben we toch besloten om aan Operatie DND Exodus te beginnen. Het plan was om in 1 dag de kelder en kruipruimtes leeg te maken, te verdelen in oud ijzer dat meteen de container van een oud-ijzerhandel in kon en de te bewaren hardware in een huur-bus laden. De volgende dag zou dan de bus weer leeg gemaakt moeten worden en de aanwinsten tijdelijk in de hackerspace op te lsaan om dan in een rustiger tempo te schiften en netjes op te slaan.

Zaterdag 9 augustus leken de weergoden ons gunstig gezind en dus stonden we samen met de hulptroepen van DND al vroeg (voor studenten dan) op de campus om te beginnen met het leeghalen van de kelder. Nadat de BE-combi en de container van de oud-ijzerhandel hun plaats gevonden hadden konden we beginnen met de kelder leeg te halen. Dat betekende een vijftal zware computersystemen en veel documentatie (orange en grey wall) een korte trap op sjouwen. Zodra het keldergedeelte leeg was konden we een rollerbaan opbouwen om, zonder al teveel zware fysieke inspanning, de kruipruimtes leeg te halen.

Rond een uur of vijf stokte de stroom aan computers, monitors, terminals, printers en media vanuit de kelder en een uurtje later was de BE-combi vol, de container met oud-ijzer weg. Om een geslaagde dag te vieren en energie voor de terugweg te tanken zijn we met de hele ploeg naar een Chinees restaurant geweest.

De volgende dag hebben we de BE-combi uitgeladen en de buit beneden in de space opgeslagen. Inmiddels is van het gros van de hardware een entry in de administratie gemaakt en is vastgesteld of deze werkt of niet. De hardware verder uitsorteren en waar mogelijk werkend maken, laat staan de documentatie en media, zal nog maanden werk opleveren voor ons kleine team.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DND Exodus

Monroe Model 1710

De Monroe Model 1710 is, zoals Monroe dat zelf noemt, een Electronic Display Calculator For Statistics. Op het internet is maar weinig te vinden over deze calculator, er zijn een paar foto’s, maar geen uitleg over wat de calculator kan. Ons exemplaar komt uit de berg hardware die we van de Universiteit Wageniningen gekregen hebben.

Uiterlijk

De 1710 is een wat groot uitgevallen bureau model electronische rekenmachine. Voor de gebruiker bestaat het apparaat uit drie delen. Bovenaan het display, daaronder een smalle band met daarin twee knoppen en daaronder het toetsenbord.

Het display bestaat uit 1 Nixie buis voor het + of – teken, daarnaast 10 buizen voor de digits en daarnaast nog een buis voor het teken van de exponent gevolgd door 2 buizen voor de exponentgetallen. Links van het display zit de ERROR indicatie en rechts ervan de overlow of OFLOW indicatie. Een Nixie buis is een variant op de neon buis, de twee foutindicatie-buizen komen daar nog het dichtste bij, want daar zit een enkele rechte gloeidraad in.

De twee knoppen in de band tussen het display en het toetsenbord zijn de aan/uit-knop en een knop om standaard in exponentgetallen (E) of decimale getallen (.) te werken. Getallen kunnen in beide modussen ingevoerd worden, ongeacht wat de modus van het apparaat is op dat moment, uitvoer wordt in de standaardmodus gedaan. Indien het getal te groot/klein is om op het display te passen in decimale modus wordt het altijd omgezet naar een exponentgetal.

Het toetsenbord bestaat uit 4 delen. Links de toetsen om getallen in/uit specifieke geheugenlokaties te lezen/schrijven met daaronder een reset knop. De volgende rij knoppen daar rechts van bevat onderaan de “CLEAR X” knop, om het display te clearen. Daarboven zit de knop “EXP” om een exponent aan een getal toe te kunnen voegen. Daar weer boven de “INT FR” knop om een kommagetal in het deel voor- en het deel na de komma te scheiden. De bovenste knop in deze rij is “2ND FUNC” is een soort shift knop, om het resultaat te krijgen van de tweede functie die onder sommige knoppen zit te krijgen.

Hier rechts van zit een grotendeels standaard numeriek toetsenbord, ware het niet dat de knop rechtsonder in het 3×4 blok het teken van het getal in het display verandert. Druk je op “CHG SIGN” dan wordt een positief getal negatief en vice versa. Rechts van het numerieke gedeelte vind je de standaard functieknoppen voor een calculator (+, -, x, ./., =).

Helemaal rechts zijn twee kolommen knoppen met de rest van de functionaliteit, waarvan een aantal met een meer statistische achtergrond.

Registers

De 1710 heeft 10 registers om (tussen) resultaten in op te slaan. Deze zijn, natuurlijk, genummerd van 0-9 en kunnen door de 3 bovenste knoppen in de meest linker kolom knoppen benadert worden. De bovenste knop “↑ []” wordt gebruikt om de waarde in een register op het display te zetten, en logischerwijze wordt de knop “↓ []” gebruikt om de waarde die in het display staat in een register op te slaan.

De rekenmachine heeft een aantal (vooral statistische) functies die (tussen)resultaten in registers opslaan. De rekenmachine gebruikt zelf over alle functies bekeken zelf ook alle registers, dus het vereist enig puzzelen om zelf nog iets nuttig mee te doen tijdens ingewikkelde berekeningen. De handleiding van de 1710 bevat een overzicht van hoe alle registers en functie/knoppen in relatie met elkaar staan.

Statistische functies

De enige puur statistische functies die er in zitten zijn vier knoppen, de welbekende “X!” (faculteit) knop en drie wat meer onduidelijke knoppen. In oplopende complexiteit zijn dat “∑(2,n)”, “∑(2,n) GRP” en “XY”.

Alle drie de functies voeren een aantal berekeningen uit op een reeks getallen die ingevoerd zijn. Ik heb tot nu toe geen beperking gevonden aan het aantal getallen dat gebruikt kan worden, ik denk dat het goed gaat totdat een van de resultaten overflowt.

∑(2,n), onderaan de een na rechtse kolom, doet dit:

∑(2,n) op de volgende lijst met getallen x=[2, -3, 5] levert dit op

register 1: N ⇒ 3 (lijst is drie lang)
register 2: ∑(x) ⇒ 2+-3+5 ⇒ 4
register 3: ∑(x2) ⇒ 22 + -32 + 52 = 4 + 9 + 25 ⇒ 38

“∑(2,n) GRP”, onderaan de meest rechtse kolom, voert een vergelijkbare bewerking uit, maar dan op basis van twee lijsten, waarbij een een lijst met factoren is die op de andere lijst worden toegepast:

∑(2,n) GRP op de volgende lijst met getallen x=[2, 3, -5] en factoren f=[3, 1, 6] levert dit op:

register 1: fN ⇒ ∑f ⇒ 3 (lijst met factoren is drie lang)
register 2: ∑(fx) ⇒ 3×2 + 1×3 + 6x-5 = 6 + 3 + -30 ⇒ -21
register 3: ∑(fx2) ⇒ 3×22 + 1×32 + 6x-52 = 12 + 9 + 150 ⇒ 171

“XY” is de granddaddy van de twee vorige functies en combineert beide zo’n beetje.

“XY” op lijst x=[2,3, 4] en lijst y=[4, 6, 8] levert dit op:

register 1: N ⇒ 3 (lijst is drie lang)
register 2: ∑(x) ⇒ 2 + 3 + 4 ⇒ 9
register 3: ∑(x2) ⇒ 22 + 32 + 42 = 4 + 9 + 16 ⇒ 29
register 4: ∑(y) ⇒ 4 + 6 + 8 ⇒ 18
register 5: ∑(y2) ⇒ 42 + 62 + 82 = 16 + 36 + 64 ⇒ 116
register 6: ∑(xy) ⇒ 2×4 + 3×6 + 4×8 = 8 + 18 + 32 ⇒ 58

Mijn kennis van statistiek is niet groot genoeg om te begrijpen waar deze drie functies echt handig voor zijn. Hoe bovenstaande allemaal uitgevoerd moet worden op de 1710 laat ik voor nu even over aan de handleiding.

Problemen

Ons exemplaar heeft 1 groot probleem, de “INT FR” functie doet het niet. Druk je op deze  knop, dan gaat de machine in ERROR stand en helpen alleen de “RESET” of “CLEAR X” knoppen. Daarnaast hebben de exponent Nixie buizen moeite om op te starten, het kan dus soms helpen om even geduld te hebben voordat het volledige resultaat betrouwbaar af te lezen is. Daarnaast is de bovenste kap nogal vergeeld.

Overigens bestaat het bedrijf Monroe nog steeds, maar is het op het eerste gezicht niet veel meer dan een bedrijf dat onder eigen naam generic calculators uit China verkoopt.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Monroe Model 1710

Hewlett-Packard 85

Tijdens de hackerspaces open dag had ik alle tijd om me eens in de Hewlett-Packard 85 te verdiepen. Op het eerste gezicht lijkt de HP85 een rekenmachine, maar er zitten verdacht veel toetsen op. HP introduceerde de Series 80 dan ook als een “family of small desktop personal computers”.

De HP85 bevat een BASIC implementatie in ROM, dus na het aanzetten kan er begonnen worden met het intypen van BASIC code en na het op de RUN knop drukken wordt de code gestart. Omdat mijn BASIC nogal roestig is, was ik erg blij met de handleiding waar een groot aantal programmeervoorbeelden in worden behandeld. De handleiding behandelt natuurlijk de BASIC basics, maar daarnaast ook een groot aantal meer wetenschappelijke en boekhoudkundige codevoorbeelden om als inspiratie te dienen. In onderstaande filmpje twee van die voorbeelden.

Aan het eind van de middag hebben we nog even met de gedachte gespeeld of de seriele interface, een van de vele uitbreidingen die ooit verkrijgbaar waren, aan de praat te krijgen zou zijn. Het vooruitzicht om honderden regels seriele interface code te moeten intypen weerhield ons ervan, zeker omdat de code na elke spanningsonderbreking opnieuw ingetypt moet worden. De magneetstrip en de cassette interface die voor het langdurig bewaren van de code nodig zijn functioneren beide niet of we hebben geen media tot onze beschikking.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hewlett-Packard 85